Reinves Ventures

fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

fonbulucu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Nedir?

fonbulucu GSYF Türkiye'nin ilk Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonudur. Üretim ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimleri hedefleyen fonumuz yapısı itibarı ile girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açmaktadır.

Kitle fonlama kampanyası ile paylarını yatırımcılara arz eden ve Yatırım Komitemizce uygun bulunan girişimlerden pay alarak, girişimlere ortak olmuştur. Bu sayede sürekli genişleyen bir portföy oluşturulması amaçlanmıştır.

 

fonbulucu GSYF güncel portföy yapısı görselde yer almaktadır.

Fon Katılım Payı Al

Neden Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonu?

Kitle Fonlama(Crowdfunding) bütün dünyada çok hızlı büyüyen ve 2020 yılında 100 Milyar ABD Dolarını aşan bir işlem hacmi yakalamış yeni nesil bir girişimcilik finansmanı yöntemidir. Ülkemizde 2017 Yılında Yasa ve 2019 Yılında da SPK tarafından ikincil mevzuat yayınlanarak regülasyon tamamlanmıştır. 

Paya Dayalı Kitle Fonlama (Equity veya Share Based Crowdfunding) ile girişimciler paylarının bir miktarını ihtiyaç duydukları finansaman karşılığında yatırımcılara sunarak mini bir halka arz yaparlar. Bu pay arzına binlerce kişi katılabilir. Dünya rekoru 72 Milyon Pound toplanan bir girişimde olup, pay arzına 117.631 yatırımcı katılmıştır. Pay arzlarına yüksek katılım bir anlamda pazar doğrulaması olmaktadır. Aynı zamanda girişimden pay alan binlerce yatırımcı birer marka elçileridir. 

Tüm bu nedenlerden dolayı fonumuzun odağında Kitle Fonlama Kampanyaları ile paylarını arz eden girişimler yer almaktadır.

Neden Kitle Fonlama Girişim Sermayesi Yatırım Fonu?
Kimler Fonumuza katılabilir?

Kimler Fonumuza katılabilir?

Girişim Sermayesi Yatırım Fonu; nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan fonlarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri tarafından süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan malvarlığıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun tanımında da belirttiği üzere bu fonlara katılım için nitelikli yatırımcı olma şartı aranmaktadır.

Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarını yöneten şirketler bu alanda tecrübeli analist ve uzmanlardan oluşan kadroları ile nitelikli yatırımcıların doğru yatırım kararı alma ve yatırımları takip etme alanlarında oluşan riskleri minimize etmesine yardımcı olmaktadır. Böylelikle nitelikli yatırımcılar girişim sermayesi fonlarına katılarak bu dikeyde uzmanlaşmış kişilerin fonlarını yönetmesine izin verir. 

Nitelikli yatırımcı olup olmadığınızı bilmiyorsanız veya Nitelikli Yatırımcı olamak istiyorsanız bize başvurabilirsiniz.

Fonumuzun Avantajları nelerdir?

fonbulucu GSYF Türkiye'nin ilk Kitle Fonlamasına dayalı girişim sermayesi fonu olarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Girişim sermayesi ile paya dayalı kitle fonlamasını birleştiren ReINVeS, girişimcilere yeni kaynaklar sağlarken nitelikli yatırımcıların kitle fonlaması ile doğrulanmış girişimlere yatırım yapmasını sağlayarak bu alanda farklı bir yaklaşım getirmiştir.

fonbulucu GSYF'ye katılmak nitelikli yatırımcılar için çok önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu fondan katılım payı alan nitelikli yatırımcıların paya dayalı kitle fonlaması kampanyalarında başarılı olan girişimlere yatırım yapması sağlananıp, oluşturulan portöy sayesinde yatırım riskleri önemli ölçüde azaltılmaktadır. Kitle fonlamasının doğası itibarı ile girişimlerin takibi mevzuat dahilinde yapılırken girişimcilerin bireysel yatırımcıların desteğini de alarak ürün ve hizmetlerin pazar doğrulaması sağlanmaktadır.

GSFY Katılım Payı vergi avantajları ve diğer bilgiler için bize ulaşabilirsiniz.

Fonumuzun Avantajları nelerdir?
GSYF Ön Talep Formu
Fonumuz Nasıl Çalışacak?

3 Ekim 2019 Tarihinde SPK tarafından yayınlanarak yürürlüğe giren Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği kapsamında paylarının bir kısmını yatırımcılara sunarak ihtiyaçları olan finansmanı temin etmek amacıyla https://invest.fonbulucu.com Paya Dayalı Kitle Fonlama Platformu’nda mevzuata uygun şekilde kampanya yapan Girişim Şirketleri’nin, Fon Yatırım Komitesi tarafından seçilenlerinin Nitelikli Yatırımcı* olarak fonlanmasıdır.

Bu fonlamalar sayesinde fonun Yatırım portföyü hem çeşitlendirilecek hem de artırılacaktır. Fonun işlev kazanması ile birlikte 24 ay içerisinde sahip olunan kaynağın %80’i bahsi geçen Girişim Şirketlerine aktarılacak olup, Yatırım yapılan girişim şirketlerinin büyüme potansiyeli düşünüldüğünde çıkış hedefi 3-5 yıl olarak planlanmıştır.

Kitle fonlama kampanyası ile paylarını yatırımcılara arz eden ve Yatırım Komitemizce uygun bulunan girişimlerden ihtiyaç duydukları finansmanın en az %10 kadar pay alarak girişimlere ortak olacaktır. 

Ayrıca Yatırım yapılan girişim şirketlerinden Yönetim Kurulunda yer alma, ön alım hakkı, opsiyonlu pay gibi imtiyazlar alınarak yatırımın genişletilmesi ve kontrolü için tedbirler alınacaktır.

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği gereği ve bu kapsamda kitle fonlaması suretiyle finansman temin eden Girişim Şirketlerinin topladıkları fonun kullanım süresi boyunca ve fonun tamamının kullanılması sonrası Bağımsız Denetim yaptırarak yatırımcıları bilgilendirmeleri zorunludur.  

Katılım Payı almak GSYF Ön Talep Formunu doldurmanız durumunda gerekli işlemler için en kısa zamanda sizinle temasa geçeceğiz.

* Nitelikli Yatırımcı: Nitelikli yatırımcı, Kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşterilerdir. Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar ve halka arz tarihi itibariyle en az 1 milyon Türk Lirası tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler nitelikli yatırımcılar arasında yer almaktadır.

fonbulucu GSYF'den yalnızca gerekli koşulları sağlayan Nitelik Yatırımcılar Katılım Payı satın alabilecektir.